Fakturering

Postadress:

Vinab
Energiplan 1
98238 Gällivare

Fakturaadress:

E- faktura
VAN-Operatör: Scancloud AB (Adett), ID
Organisationsnummer: 556690-0832

PEPPOL ID: 7365566900830

PDF-faktura
vinab@pdf.scancloud.se

Om ni har frågor eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående elektroniska alternativ så kan ni kontakta vår ekonomiavdelning via invoice@vinab.se