Hälso- och miljöpolicy

Arbetsmiljö och miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och alltid beaktas vid beslut och förändringar.

Vi ska ständigt sträva efter en arbetsplats som är skadefri och har en bra organisatorisk och psykosocialmiljö.

För att säkerställa att vår personal introduceras i vår verksamhet samt blir medvetna om de särskilda risker som finns så har vi valt att skapa ett eget VINAB SSG säkerhetskörkort.

All personal samt underentreprenörer genomför vår utbildning för att säkerhetsställa att alla som arbetar hos oss är medveten om de regler och risker som kan finnas i vår verksamhet.

En trygg industripartner

Vinab är certifierade enligt EN1090-1 och ISO 3834-3