Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra resultat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vår erfarna KMA-samordnare finns tillgänglig i vår verksamhet, i våra projekt och för våra kunder.

Ett permanent fokusområde på Vinab är miljön som vi arbetar i. Säkerheten är det absolut viktigaste inom Vinab och därför har vi anställt en arbetsmiljöingenjör som utvecklar vårt säkerhetsarbete.

Madeleine hjälper till att säkerställa att vi har den dokumentation vi behöver, att vi lär oss att se och rapportera in risker, för att vi ska bli bättre varje dag.

Kontakta gärna Madeleine för mer information om våra tjänster inom KMA.

Kontaktpersoner

Madeleine Hedin Rosenqvist

Madeleine Hedin Rosenqvist

Arbetsmiljöingenjör / KMA