Personuppgiftspolicy

Vinabs personuppgiftspolicy ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara anställda. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande anställda oavsett anställningsform, liksom inhyrd arbetskraft.

En trygg industripartner

Vinab är certifierade enligt EN1090-1 och ISO 3834-3