VÄLUTRUSTADE VERKSTÄDER FRÅN KUST TILL INLAND

Med en stark industrikultur och ett stort kunnande erbjuder Vinab en lokal närvaro med flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Våra verkstäder är strategiskt placerade och vi har alla maskiner, verktyg och lyftmöjligheter för att effektivt tillverka både små och stora konstruktioner.