En länstäckande industripartner

Vinab har funnits sedan 2006. Vi arbetar inom den tunga industrin i Norrbotten med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning för industrin. Vår kompetenta personal är vår största tillgång.

Vår verksamhet är länstäckande och kvalificerad, med konstruktörer och projektledare på samtliga verksamhetsorter.

Med en lång erfarenhet, bred kompetens och stor noggrannhet arbetar vi med säkerheten i fokus.

Vi finns på följande orter i Norrbotten:

 

  • Luleå
  • Kalix
  • Överkalix
  • Gällivare
  • Kiruna

Certifiering

Vinab är certifierade enligt EN1090-1 och ISO 3834-3.

Vinab Industri

Verksamhetspolicy

Med våra kunders krav och förväntningar i fokus, bygger vi långsiktiga affärsrelationer där partnerskapet mellan kund och oss som entreprenör är vårt viktigaste mål.

 

Miljö- och kvalitetspolicy

Vinab ska i samarbete med kunder och beställare tillverka produkter av högsta kvalitet till rätt pris med säkra leveranser. Tack vare lång erfarenhet inom branschen blandat med en stark industrikultur strävar vi mot att bli lite bättre, varje dag.

Läs mer

Verksamhetspolicy

Med våra kunders krav och förväntningar i fokus, bygger vi långsiktiga affärsrelationer där partnerskapet mellan kund och oss som entreprenör är vårt viktigaste mål.

Hälso- och miljöpolicy

Arbetsmiljö och miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och alltid beaktas vid beslut och förändringar. Vi ska ständigt sträva efter en arbetsplats som är skadefri och har en bra organisatorisk och psykosocialmiljö. För att säkerställa att vår personal introduceras i vår verksamhet samt blir medvetna om de särskilda risker som finns så har vi valt att skapa ett eget VINAB SSG säkerhetskörkort.

All personal samt underentreprenörer genomför vår utbildning för att säkerhetsställa att alla som arbetar hos oss är medveten om de regler och risker som kan finnas i vår verksamhet.

Miljö & kvalitetspolicy

Vinab ska i samarbete med kunder och beställare tillverka produkter av högsta kvalitet till rätt pris med säkra leveranser. Tack vare lång erfarenhet inom branschen blandat med en stark industrikultur strävar vi mot att bli lite bättre, varje dag.

Personuppgiftspolicy

Vinabs personuppgiftspolicy ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara anställda. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande anställda oavsett anställningsform, liksom inhyrd arbetskraft.