Konstruktion

Vår avdelning för Konstruktion finns representerad på verksamhetsorterna Luleå, Överkalix, Gällivare och Kiruna. Vi utför mekanisk konstruktion till industrin i nära samarbete med våra kunder.

I våra uppdrag ingår allt från enkla konstruktionsuppdrag till mer avancerade hållfasthetsanalyser, ickelinjära analyser med temperaturbelastningar och stora deformationer. Vi utför även 3D-scanning som är ett effektivt verktyg för att mäta upp svåråtkomliga miljöer eller större anläggningsdelar, byggnader och maskiner inför vidare projektering.

Genom att nyttja hela företagets kompetenser inom tillverkning, projektledning, montagearbete och underhåll så hittar vi lösningar som blir genomtänkta i varje led.

Kontaktpersoner

Petrus Esberg

Petrus Esberg

Konstruktionsansvarig, Luleå

David Hagbo

David Hagbo

Konstruktör, Luleå

070-348 02 09
david.hagbo@vinab.se

Andreas Larsson

Andreas Larsson

Konstruktör, Överkalix

070-348 07 31
andreas@vinab.se

David Forsman

David Forsman

Konstruktör, Överkalix

Mikael Mattsson

Mikael Mattsson

Konstruktör, Kiruna

Daniel Esberg

Daniel Esberg

Konstruktör, Kiruna