29 november 2022

500 ton stål och 52 meter hög

Efter drygt nio månaders arbete närmar sig nu finalen för produktionen av den 52 meter höga anläggningen för LKAB i Kiruna.

Efter drygt nio månaders arbete närmar sig nu finalen för produktionen av den 52 meter höga anläggningen för LKAB i Kiruna.

Efter drygt nio månaders arbete närmar sig nu finalen för produktionen av den 52 meter höga anläggningen för LKAB i Kiruna. Uppdraget påbörjades i februari och beräknas bli klart under november månad.

Byggnaden som består av 500 ton stål kommer att innehålla en indirekt kolanläggning som i sin tur ska bidra till att både effektivisera produktionen och minska miljöpåverkan vid LKABs förädlingsverk, KK3 i Kiruna. Ett stort och omfattande arbete som har haft sina utmaningar.

– Den största utmaningen har varit leveranserna av material. Det som normalt sett brukar ta fem-sex veckor har i vissa fall tagit flera månader. Då gäller det att ha en bra planering och kunna vara flexibel under produktionen. Förutom den tunga stålkonstruktionen har vi konstruerat och monterat kanalsystem och 4 500 kvm tak och väggar som enbart det väger 150 ton. Vi har också lagt ner cirka 15 000 timmar på att göra alla rördragningar, mekaniska installationer samt isolering av kanalerna, säger Ronnie Nilsson, platschef och ansvarig för hela produktionen.

Vinab är ett länstäckande företag i Norrbotten med lång erfarenhet av tillverkning, montage, reparationer och underhåll för den tunga industrin. Och det är personalen som är den stora tillgången. Vi är certifierade inom en rad specialistområden och lägger stor vikt vid både säkerhet och miljöarbete.

– I det här projektet har cirka 30 man jobbat med allt från konstruktion till montering och vi har själva ansvarat för all infrastruktur på plats. Därför kan vi också vara både trygga och effektiva i våra uppdrag, säger Ronnie Nilsson.