10 mars 2023

Vårt arbete ger värme i Haparanda

Haparandas nya värmeverk invigdes under oktober månad och innehåller en 44 ton tung värmepanna som producerar fjärrvärme på förnybart bränsle.

Haparandas nya värmeverk invigdes under oktober månad och innehåller en 44 ton tung värmepanna som producerar fjärrvärme på förnybart bränsle.

Haparandas nya värmeverk invigdes under oktober månad och innehåller en 44 ton tung värmepanna som producerar fjärrvärme på förnybart bränsle. Men i nya värmeverket har också kilometervis med rör av olika kvaliteter och dimensioner monterats. Ett stort uppdrag som vi på Vinab är mycket stolta över.

– Men vi har inte bara dragit rör, säger Jörgen Nilsson, röransvarig på Vinab. Vi har också gjort alla maskinmontage och varit med under hela intrimningsperioden. För oss är det viktigt att det vi gör också fungerar bra och vi vill alltid leverera en komplett produkt.

Vinabs rörinstallationer har under 2022 omsatt mer än 100 Mkr och uppdragen har varit av olika slag. Från mindre montage till större och mer omfattande projekt. Men också specialuppdrag som har krävt unika lösningar och avancerade svetsningsarbeten.

¬– Eftersom vi har så erfaren och kunnig personal som svetsar rör i alla förekommande kvaliteter kan vi tillsammans med företagets övriga kompetenser vara en helhetsleverantör i många olika industriprojekt, stora som små, säger Jörgen Nilsson.