27 april 2023

VINAB lanserar en utvecklad varumärkesidentitet

Den nya identiteten är resultatet av en ny, nordisk varumärkesstrategi som fokuserar på att möta behoven inom den tunga industrin.

Den nya identiteten är resultatet av en ny, nordisk varumärkesstrategi som fokuserar på att möta behoven inom den tunga industrin.

– Vi på VINAB är oerhört stolta över våra tjänster, produkter och medarbetare. De är våra allra viktigaste resurser och det är framför allt tack vare dem som vi står där vi är idag. Det var en bra tidpunkt att trycka på ett snyggt märke på det arbete som har gjorts samtidigt som vi fortsätter att upprätthålla den standard som vi har etablerat under så många år. Vi ska fortsätta att växa och arbeta med stolthet, och det nya märket visar vem vi är och vart vi ska, säger Olle Henriksson, affärsansvarig på VINAB

Med ökad kapacitet och fortsatt hög leveranskvalitet vill VINAB stärka sin position på den nordiska marknaden. Den nya identiteten är den största förändringen av varumärket sedan Verkstadsindustri i Norr AB introducerades 2006. 

– Vår ambition är att vara ett starkt varumärke bland våra medarbetare och inom den tunga industrin. Därför var det viktigt att identiteten synliggör hur vårt värde bygger runt vara länken mellan industrin och allt som industrin berör. En identitet som, precis som vårt varumärke, är dynamisk och i ständig rörelse, men som bygger vidare på vår ikoniska blåa färg och vår logotyp, säger Michaela Martinsson, HR-ansvarig på VINAB 

Arbetet är resultatet av samarbetet med kommunikations- och webbyrån EZ Web, vilket inleddes tidigt under vintern 2023. 

– Det känns mycket spännande att få vara en central del av VINAB:s förändring- och utvecklingsarbete. VINAB är ett starkt förankrat varumärke som många inom den tunga industrin interagerar med dagligen. Vi är därför mycket glada över förtroendet, säger Petter Samuelsson, VD och grundare av EZ Web, i en kommentar. 

I den uppdaterade visuella identiteten har EZ Web utgått från den primärblåa VINAB-färgen men utökat färgpaletten för att ge en bättre användarupplevelse på digitala ytor. En ny modern hemsida förstärker den nya identiteten, och en unikt framtagen typografi kommer ge karaktär och öka läsbarheten på mobila enheter. EZ Web har även tagit fram varumärkesplattformen som VINAB kommer stå på i fortsättningen. Utöver de digitala ytorna kommer den nya identiteten även att synas på VINABS många fysiska kontaktytor såsom kläder, i verkstäderna och på deras fordon som rullar i hela länet. 

Med den utvecklade varumärkesstrategin och -identiteten vill VINAB även verka för att arbeta mer syftesdrivet och tydligare koppla varumärket till ambitionen att vara en attraktiv, stolt och ärlig arbetsgivare som verkar för långsiktiga relationer och samarbeten som alltid levererar resultat i tid.