6 juli 2023

VINAB stärker samarbete med Kaunis Iron genom ny rörentreprenad.

VINAB erhåller ytterligare en rörentreprenad till Kaunis Iron och stärker därmed sitt samarbete.

VINAB erhåller ytterligare en rörentreprenad till Kaunis Iron och stärker därmed sitt samarbete.

Det är med stor glädje och tacksamhet som vi tar emot förtroendet att vara en betydande del av Kaunis Irons omfattande investeringar. Entreprenaden sträcker sig över hela året och beräknas vara slutförd under 2023.

Lokala samarbeten har alltid varit en viktig del av vår verksamhet, och vi är stolta över att vara en lokal aktör som får möjlighet att samarbeta med Kaunis Iron. Deras engagemang för att involvera och stötta lokala företag speglar vårt gemensamma mål att stärka regionen och skapa hållbar tillväxt.

Flitens lampa lyser i rörverkstaden i Kalix även denna sommardag

Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar, och det är en aspekt som förenar oss med Kaunis Iron. Genom deras ansvarsfulla verksamhet och deras fokus på hållbarhet visar de att de tar hänsyn till både miljön och det lokala samhället. Vi är stolta över att vara en del av detta arbete och att bidra till en mer hållbar framtid.

Den förtillverkning som krävs kommer till största delen att utföras i våra egna verkstäder runt om i Norrbotten, vilket ger oss full kontroll över processen och säkerställer effektiva leveranser.”

– säger Jörgen Nilsson, röransvarig på VINAB.

Vi ser fram emot att påbörja arbetet med rörentreprenaden för Kaunis Iron och fortsätta att stärka vårt samarbete.

Vill du veta mer om projektet eller är du intresserad av vårt erbjudande mot den tunga industrin?