7 september 2023

VINAB samverkar med SSAB i projektet Station Råjärn

I samarbete med SSAB har VINAB sedan i mars arbetat på det mycket ambitiösa projektet - Projekt Råjärn

I samarbete med SSAB har VINAB sedan i mars arbetat på det mycket ambitiösa projektet - Projekt Råjärn

Sedan mars har VINAB och SSAB arbetat i nära samverkan med det ambitiösa projektet – Station Råjärn på SSAB i Luleå. Projektet omfattar att bygga om stationen där råjärn tippas över från torpedos till skänk i stålverket och ska leda till bättre servicetillgänglighet med travers. SSAB kompletterar även projektet med ny station för rening och ett legeringssystem direkt ned i skänk. 

VINABS åtagande har under perioden varit: 

  • Demontering av befintliga gångvägar och installationer inför montage av ny utrustning. 
  • Tillverkning och montage av ca 100 ton stålstrukturer/serviceplattformar anpassade för den nya utrustningen. 
  • Demontering utav befintlig utsugshuv. 
  • Tillverkning och montage av ny flyttbar utsugs huv ca 60 ton med tillhörande serviceplattformar. 
  • Modifieringar av kanalsystem för den nya utsugshuven. 
  • Montage av ny legerings-utrustning såsom fickor, transportörer, flexowell och Matare i samarbete med vår mångåriga samarbetspartner Tormets OY 

Projektet har varit mycket tidspressat och många etapper har utförts/utförs under korta driftstopp vilket har krävt noggrann planering. 

VINAB:s åtagande har pågått från Mars och beräknas vara klart i oktober. 

Vill du veta mer om tillskottet eller är du intresserad av vårt erbjudande mot den tunga industrin?