7 september 2023

VINAB samverkar med SSAB i projektet Station Råjärn

I samarbete med SSAB har VINAB sedan i mars arbetat på det mycket ambitiösa projektet - Projekt Råjärn

I samarbete med SSAB har VINAB sedan i mars arbetat på det mycket ambitiösa projektet - Projekt Råjärn

Sedan mars har VINAB och SSAB arbetat i nära samverkan med det ambitiösa projektet – Station Råjärn på SSAB i Luleå. Projektet omfattar att bygga om stationen där råjärn tippas över från torpedos till skänk i stålverket och ska leda till bättre servicetillgänglighet med travers. SSAB kompletterar även projektet med ny station för rening och ett legeringssystem direkt ned i skänk. 

VINABS åtagande har under perioden varit: 

  • Demontering av befintliga gångvägar och installationer inför montage av ny utrustning. 
  • Tillverkning och montage av ca 100 ton stålstrukturer/serviceplattformar anpassade för den nya utrustningen. 
  • Demontering utav befintlig utsugshuv. 
  • Tillverkning och montage av ny flyttbar utsugs huv ca 60 ton med tillhörande serviceplattformar. 
  • Modifieringar av kanalsystem för den nya utsugshuven. 
  • Montage av ny legerings-utrustning såsom fickor, transportörer, flexowell och Matare i samarbete med vår mångåriga samarbetspartner Tormets OY 

”Den nya svarven togs i bruk i början utav augusti och har gjort att vi kan öka vår precision och mångsidighet inom maskinbearbeting. Med en 3:e axel Y öppnar den nya svarven upp möjligheter för mer avancerad bearbetning och fräsning direkt på svarven. Detta är en utveckling som kommer att förbättra vår förmåga att hantera komplexa projekt och öppna upp nya möjligheter för kvalitativ och exakt bearbetning”

– säger Anders Karlsson, platsansvarig på VINAB i Gällivare

Projektet har varit mycket tidspressat och många etapper har utförts/utförs under korta driftstopp vilket har krävt noggrann planering. 

VINAB:s åtagande har pågått från Mars och beräknas vara klart i oktober.