22 januari 2024

Tåget spårade ur på Malmbanan – VINAB säkerställer snöskyddet

VINAB har framgångsrikt slutfört reparationer och förstärkningar av snöskyddet längs Malmbanan i Vassijaure,

VINAB har framgångsrikt slutfört reparationer och förstärkningar av snöskyddet längs Malmbanan i Vassijaure,

Den 17 december spårade ett fullastat malmtåg ur på Malmbanan i Vassijaure, belägen några kilometer öster om Katterjokk vid Sveriges nordligaste järnvägsstation. VINAB fick förtroendet av anläggningsförvaltare Tommy Höjsten på Trafikverket att reparera och staga upp det befintliga snöskyddet längs den drabbade sträckan. Målet var att leveranser och transporter snabbt skulle kunna återgå i bruk.

”Det är med stolthet och stort engagemang som vi på VINAB antog uppdraget att reparera och staga upp snöskyddet efter urspårningen i Vassijaure. Vi förstår vikten av att snabbt och effektivt återställa funktion- och säkerhet på denna trafikerade tågsträcka”

– säger Marcus Lundin, platsansvarig VINAB Kiruna.

VINAB har haft ett dedikerat team på 10 personer som arbetat oavbrutet, dygnet runt för att säkerställa reparationsarbetet. Ett arbete som ställt krav på ett snabbt, effektivt men också säkert genomförande.

”Vi ser detta som en möjlighet att visa vår kompetens och engagemang för att bidra till samhällets infrastruktur. Vårt fokus har varit att återställa trygghet och säkerhet längs tågsträckan och bidra till en smidig återgång till normal verksamhet för alla berörda parter”

– tillägger Marcus Lundin, platsansvarig VINAB Kiruna.