Integritetspolicy App

Integritetspolicy Verkstadsindustri i Norr AB

Integritetspolicy App

Integritetspolicy VINAB App, Verkstadsindustri i Norr AB

Välkommen till VINAB. Denna integritetspolicy syftar till att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Genom att interagera med oss, bekräftar du ditt samtycke till insamlingen, användningen och delningen av din information enligt beskrivningen i denna policy.

Insamlade uppgifter

Vi insamlar personlig information som omfattar:

 • Namn och kontaktuppgifter: Inkluderar ditt fullständiga namn, e-postadress och, om du önskar, ditt telefonnummer för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och underhålla kommunikation.
 • Användarinteraktion: Data kring hur du använder våra tjänster och vilka funktioner du engagerar dig i.
 • Bilder och filer: Eventuella bilder och filer som du väljer att dela med oss i samband med användningen av våra tjänster.
 • Teknisk information: Vi samlar in teknisk information som ditt enhets-ID för att kunna skicka anpassade notifikationer och förbättra din användarupplevelse.

Användning av tredjepartstjänster

Vi använder tredjepartstjänster, inklusive men inte begränsat till Firebase-tjänster som Firestore, Cloud Messaging, Auth, Cloud Functions och Storage, för att effektivisera och säkra vår tjänsteleverans. Dessa tjänster möjliggör funktioner såsom användarautentisering och lagring av data.

Hur din information används

 • Din personliga information används för att:

  • Skapa och underhålla ditt konto hos oss.
  • Möjliggöra för dig att kommunicera och interagera med andra användare av våra tjänster.
  • Skicka viktiga meddelanden och uppdateringar om våra tjänster.
  • Förbättra säkerheten och funktionaliteten i våra tjänster.

Delning av information

Din personliga information delas inte med tredje parter för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kan dock dela information med betrodda partners som tillhandahåller de ovan nämnda tredjepartstjänsterna.

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter. Kontakta oss genom angivna kontaktvägar nedan för att utöva dina rättigheter eller för mer information.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar omfattande åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Detta inkluderar användning av säkerhetsteknik och genomförande av säkerhetsrutiner och policyer.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att spegla ändringar i våra tjänster eller i lagstiftning. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy.

Kontakt

För frågor eller funderingar gällande vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

https://vinab.se/kontakt/

Denna policy uppdaterades senast 2024-03-01.